ข่าวประชาสัมพันธ์

29-30 September 2022 on 4th Floor, Padtayapatana Building, Chula Soft Cadaver Surgical Training Center, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand.

Integration and innovative in Burn and Wound Management วันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

การปลูกถ่ายผิวหนังเป็นการรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายผิวหนัง เช่น ผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่มีความลึกของแผลตั้งแต่ระดับ 2 เป็นตันไป การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งมีบาดแผลกว้างมาก คือ การปลูกถ่ายผิวหนังชั่วคราวจากผิวหนังมนุษย์ด้วยกัน


“Comprehensive Wound Care 2021” Amari Watergate Bangkok, December 20-22, 2021

พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เป็นรางวัลทีคัดเลือกจากผลงานทุกหน่วยงานข้าราชการจำนวน1416 ผลงานทั่วประเทศ ในหมวดนวัตกรรมบริการมีได้รางวัลดีเด่นทั้งหมด23 รางวัล.เมื่อทำการ update ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับพวงกุญแจเป็นที่ระลึก (จำนวนจำกัด) รับพวงกุญแจได้ที่งานประชุมวิชาการประจำปี 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำอีกบทบาทหนึ่งของแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลชนิดต่างๆเป็นอย่างดี สามารถรักษาผู้ป่วยให้บาดแผลหายได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย


วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144