ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรม

    1. ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย
    2. ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย
    3. ชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย (Diabetic Foot Club Thailand)

 

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144