ติดต่อสมาคม

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144

แผนที่ Google Map

ติดต่อออนไลน์
หัวข้อ* :
รายละเอียด * :
500 ตัวอักษร
ชื่อผู้ติดต่อ* :
อีเมล์ผู้ติดต่อ* :
โทรศัพท์ :
ที่อยู่/หน่วยงาน * :  
รหัสยืนยัน (CAPCHA)* :
กรอกรหัสตามตัวอักษรที่ท่านเห็น
 
   
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144