งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)

Integration and innovative in Burn and Wound Management
วันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 

 

ลิงก์รายละเอียดงานประชุม : https://meeting.bwat.or.th/2022/

 

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144