แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งไทย คิดค้นนวัตกรรม 3D Burn Smartphone Application ใช้แพร่หลายทั่วโลก

 
     
 
แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งไทย คิดค้นนวัตกรรม 3D Burn Smartphone Application ใช้แพร่หลายทั่วโลก
นพ.ธนะสิทธิ์ ก้างกอน
ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลชลบุรี

 
ประชาชนโดยทั่วไปมักเข้าใจว่าแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งไทย มีความชำนาญเฉพาะด้านผ่าตัดเสริมความงาม เช่นเสริมจมูก ทำตาสองชั้น ดึงหน้า แปลงเพศ จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก แต่อีกบทบาทหนึ่งของแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลชนิดต่างๆเป็นอย่างดี สามารถรักษาผู้ป่วยให้บาดแผลหายได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย  แผลที่หายมีความสวยงาม และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ด้วยความเอาใจใส่ ละเอียดรอบคอบ และทักษะทางการแพทย์ชั้นสูงเช่น การรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ที่มีผู้บาดเจ็บทั่วโลกมากกว่า 1,000,000คนต่อปี และเสียชีวิตประมาณปีละ 180,000คนต่อปี (ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก)
 
ผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกจำนวนมากเสียชีวิตเนื่องจากสูญเสียน้ำในร่างกายปริมาณมากแปรผันตรงตามขนาดพื้นที่ของผิวหนังที่ถูกไหม้ การประเมินพื้นที่ผิวไหม้ (%TBSA) ที่ถูกต้องรวดเร็วแม่นยำเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การให้สารน้ำทดแทนได้เพียงพอ แต่วิธีการประเมินพื้นที่ผิวไหม้แบบดั้งเดิมที่ใช้มานานมากกว่า70ปี เป็นการประเมินโดยใช้แผ่นภาพรูปร่างคนชนิดสองมิติ Lund Browder Chart ที่มีข้อจำกัด เนื่องจากไม่สามารถใช้ประเมินพื้นที่ผิวบริเวณด้านข้างที่มีส่วนโค้งเว้า และไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างขนาดพื้นที่ผิวบริเวณลำตัว หน้าอก สะโพกที่แตกต่างกันระหว่างเพศชาย หญิง  หรือกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายแตกต่างกันได้ ทำให้ผู้ป่วยร้อยละ20 ได้รับการประเมินพื้นที่ผิวผิดพลาดมากกว่าความเป็นจริงถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในหน่วยแผลไหม้โดยไม่จำเป็น และอาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทดแทนปริมาณมากเกินความต้องการ เกิดภาวะน้ำท่วมปอดและเสียชีวิตได้ จึงมีแนวคิดการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์หุ่นภาพจำลองสามมิติที่มีรูปร่างสัดส่วนเสมือนจริง ย่อขยายและหมุนได้ 360องศาเพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไปสามารถ ประเมินพื้นที่ผิวไหม้ได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เทียบเท่าแพทย์ที่มีประสบการณ์ หลังจากทำการทดสอบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพดีแล้ว จึงได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น Smartphone Application ทำให้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้เป็นจำนวนมาก  
 
 
 
แผ่นประเมินพื้นที่ผิวไหม้แบบสองมิติ
 
 
ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม  3D Burn Smartphone Application  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560
1. คัดเลือกอาสาสมัคร ชาย หญิง ตามค่าดัชนีมวลกาย 3กลุ่มคือ ต่ำกว่ามาตรฐาน มาตรฐาน และสูงกว่ามาตรฐาน ( พ.ศ. 2554 )
 
2. แสกนสัดส่วนร่างกายอย่างละเอียดด้วยเครื่อง 3D body scanner TC2   SIZE Thailand project  NECTEC  เพื่อนำข้อมูลดิจิตอลที่ได้ นำไปสร้างหุ่นจำลองสามมิติ   NECTEC  (The USA Textile/Clothing Technology Corporation [TC]2x)
 
3. เขียนโปรแกรม 3D BURN program (personal computer ,notebook) ให้วัดขนาดพื้นที่ผิวที่ระบายสีเทียบกับแผลไหม้ลงบนตัวหุ่นจำลอง 3มิติและคำนวณปริมาณสารน้ำทดแทนรักษาอาการช็อกโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
4. วิจัย และทดสอบความถูกต้องแม่นยำเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ภาพวาดสองมิติแบบดั้งเดิมที่  โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์             
                          .              
 
5. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ PC และ Notebookเป็น Smartphone Application สำหรับระบบปฏิบัติการ android  และ iOS  สนับสนุนโดยมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ( พ.ศ.2559 )           
                                     
 
6. เผยแพร่ทั่วโลก free download  Google Play และ App Sore   
 
 
 
 
 
    
 
 
คุณสมบัติของ 3D Burn Smartphone Application
1. เป็นการประเมินพื้นที่ผิวไหม้ด้วยวิธีระบายสีลงบนภาพหุ่นจำลองสามมิติบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ แพทย์ทั่วไป พยาบาล บุคลากรการแพทย์ทั่วไป สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทุกสถานที่ทุกเวลา และแม่นยำเท่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
 
2. เป็น Application  เดียวเท่านั้นที่สร้างภาพหุ่นจำลองสามมิติเสมือนจริง จากอาสาสมัครชายหญิงที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนไข้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย 3กลุ่มคือ ผอม ปกติ และอ้วน ด้วยกล้อง 3D Body scan ที่มีความละเอียดสูงของโครงการ Size Thailand NECTEC 

3. เมื่อใส่ข้อมูลผู้ป่วย เพศ น้ำหนักส่วนสูง โปรแกรมจะคำนวณค่าดัชนีมวลกาย และเลือกแบบหุ่นจำลองสามมิติ ที่มีค่าดัชนีมวลกายและรูปร่าง ที่ใกล้เคียงให้โดยอัตโนมัติ             
 

4. ภาพหุ่นจำลองสามารถย่อขยาย เลื่อนและหมุนได้รอบทิศทาง 360องศา ช่วยให้ระบายสีตำแหน่งของแผลไหม้เพื่อประเมินขนาดพื้นที่ได้ทุกตำแหน่งของร่างกาย  และสรุปรายงานขนาดพื้นที่ผิวไหม้เป็นร้อยละโดยอัตโนมัติ        
5. Applicationสามารถคำนวณพื้นที่ผิวไฟไหม้ได้แม่นยำ และนำไปคำนวณปริมาณสารน้ำทดแทนที่ผู้ป่วยควรได้รับใน 24ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ

6. เพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ถูกต้องรวดเร็วแม่นยำ ลดอัตราตายและผลแทรกซ้อนจากการประเมินพื้นที่ผิวไหม้และการให้สารน้ำทดแทนที่ไม่เหมาะสม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผลแทรกซ้อนต่างๆ

7. รายงานสรุปข้อมูลการบาดเจ็บ และแนวทางการรักษา เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
 
8. เป็น Application หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่ประเมินพื้นที่ผิวไฟไหม้ด้วยภาพสามมิติ รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS   ดาวน์โหลดได้จาก Google Play และ App store
 
 
การนำไปใช้งาน
1. แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย พนักงานดับเพลิง ทหาร ทั่วโลก สามารถประเมินความรุนแรงของแผลไฟไหม้ได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เทียบเท่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
 
 
            
2. บุคลากรทางการแพทย์ สามารถให้สารน้ำทดแทนรักษาอาการช็อก จากแผลไหม้ได้ถูกต้องระหว่างรอการส่งตัวพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับอุบัติภัยทั่วไป และอุบัติภัยหมู่ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ ไฟป่า อุบัติภัยการจราจรทางบก อากาศ ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกันเป็นจำนวนมาก 
 
 
ผลของนวัตกรรม  3D Burn Smartต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์
1. สร้างมาตรฐานใหม่ทางการแพทย์ ด้านการประเมินพื้นที่ผิวไฟไหม้ ด้วย smartphone  application ทดแทนแบบแผ่นภาพสองมิติ ที่มีการใช้มาเป็นเวลานานมากกว่า70ปี
 
2. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วยแผลไฟไหม้ให้แก่ โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ลดจำนวนการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในส่วนกลางโดยไม่จำเป็น 
 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศ เช่น สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล องค์กรภาคเอกชน เพื่อนำความรู้ความชำนาญของแต่ละสาขาอาชีพ มาสร้างนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุด
 
4. สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และได้รับความนิยมดาวน์โหลดจากทั่วโลกเช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี โปแลนด์ อินเดีย สวีเดน เดนมาร์ก รัสเซีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน บราซิล อินโดนีเซีย สิงคโปร์  
 
5. สามารถพัฒนา เป็นApplication  สำหรับหน่วยงานด้านสุขภาพที่มีเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย และสร้างงานวิจัยต่อยอดในอนาคต
 
 
สนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาโดย
- NECTEC
- มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โรงพยาบาลชลบุรี
- มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
 
ทีมงาน
- รองศาตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นพ.ธนะสิทธิ์ ก้างกอน หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
- นพ.ชยาโมท ชยางศุ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
- นพ.ชินวร จีวรตานนท์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 
- เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- ดร. สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- รุ่งทิพย์ รัตนไมตรีเกียรติ
- อรุณี กาญจนประภาส
- สุมาลี คำพิมาน 
- นายธวัชชัย ดาศิริ 
- นายวชิระวัฒก์ เหรียญตระกูล
 
 
 
 
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144