ศ. นพ. พรพรหม เมืองแมน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ม. มหิดล ได้รับรางวัล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น จากสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2560

ศ. นพ. พรพรหม เมืองแมน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ม. มหิดล ได้รับรางวัล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น จากสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2560 เรื่อง "แผ่นปิดแผลเคลือบสมุนไพร ในการรักษาผู้ป่วยแผลไหม้"

 

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144