งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Common Problems in Burn and Wound Care 2019

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมออนไลน์ได้ที่ https://www.registration-master.com/bwat/con/2019/

 

 

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144